1 september - 7 october

Science of Sound, Dordtyart, Dordrecht, The Netherlands

Duet A/B

 

14 september

Kunsthal KAdE, Amersfoort, The Netherlands

Platform A with Julien Thomas

 

18 - 23 oktober

Biennale Interieur, Kortrijk, Belgium

Duet #

 

cv